Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til sosialministeren

Datert: 20.12.1991
Fremsatt av: Solveig Sollie (KrF)
Besvart: 15.01.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "Barn av foreldre som har alkoholproblemer har stor risiko for å få sosiale og helsemessige langtidsskader på grunn av foreldrenes rusbruk.

Har sosialministeren noen plan for tiltak som kan settes i verk for å hjelpe disse barna?" (Tatt opp av Solveig Sollie)


Les hele debatten