Spørretimespørsmål fra Thorhild Widvey (H) til sosialministeren

Datert: 08.01.1992
Besvart: 15.01.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Thorhild Widvey (H)

Spørsmål

Thorhild Widvey (H): "Hvordan vurderer sosialministeren Stavanger kommunes anmodning om at departementet tar et snarlig initiativ for å få endret alkoholloven og hotelloven slik at departementet på nytt kan stille kvalifikasjonskrav til innehavere av serverings- og skjenkebevillinger?"


Les hele debatten