Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 09.01.1992
Besvart: 15.01.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "I Sunnmørsavisene 7. januar 1992 kom jubelmeldinga om at Muritunet var godkjend som opptreningsinstitusjon i Møre og Romsdal. Frænabu, som så å seie alle brukarorganisasjonane støttar, fekk nei. Helsedirektoratets møte med Frænabu-folk 9. januar 1992 vart avlyst.

Har departementet lagt vekt på brukarmedverknad og økonomiske grunnar i avgjerda, eller veg andre kriteria tyngre?"


Les hele debatten