Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 07.01.1992
Besvart: 15.01.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "NRKs Dagsrevy 6. januar 1992 viste grove eksempler på at landets største kunstauksjonsfirma driver svært villedende reklame om kvalitet og markedspris på sine auksjonsvarer.

Hvordan kan myndighetene bidra til at folk flest og seriøse kunst- handlere beskyttes mot slike utvekster innen kunstformidling?"


Les hele debatten