Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til justisministeren

Datert: 08.01.1992
Besvart: 22.01.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): "Synes statsråden det er rettslig forsvarlig av statsadvokatene Lars Frønsdal og Vidar Helgheim i fellesskap å henlegge straffesaken mot gjerningsmannen til voldsofferet Stig Ivar Johnsen?"


Les hele debatten