Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til miljøvernministeren

Datert: 14.01.1992
Besvart: 22.01.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "10. april 1991 sa statsråden i Stortinget at det skulle vera mogeleg å koma i gang med kalking av innsjøen Nisser i løpet av 1992. Posten for kalking vart betydeleg auka på inneverande års budsjett.

Når vil denne kalkinga koma i gang slik at denne, ein av landets største innsjøar, kan bergast?"


Les hele debatten