Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til samferdselsministeren

Datert: 17.01.1992
Spørsmålet er trukket tilbake

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "I Lakselv og Kirkenes står flere flygelederstillinger ledige og er ikke blitt utlyst, i motsetning til tilsvarende stillinger andre steder.

Hva er årsaken til dette, og vil samferdselsministeren medvirke til at de ledige stillingene søkes besatt slik at standard og rutetilbud kan opp- rettholdes i Finnmark?" (Trukket)


Les hele debatten