Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til sosialministeren

Datert: 16.01.1992
Besvart: 22.01.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Regjeringen har besluttet å etablere en sentral enhet for bidragssaker. Vedtaket har skapt usikkerhet når det gjelder overføringsmodell, bemanning ved de lokale kontorene, de økonomiske konsekvenser og den framtidige service overfor brukerne. Dessuten er iverksettelsen utsatt to ganger.

Hva vil omorganiseringen innebære for disse forhold, og når vil arbeidssituasjonen for dagens fogder bli avklart?"


Les hele debatten