Spørretimespørsmål fra Eleonore Bjartveit (KrF) til sosialministeren

Datert: 17.01.1992
Besvart: 22.01.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Eleonore Bjartveit (KrF)

Spørsmål

Eleonore Bjartveit (KrF): "En døv sykehjemspasient i Oslo er nylig flyttet fra et sykehjem til et annet hvor mulighetene for kommunikasjon er betydelig redusert.

Hvilke muligheter har en slik pasient for å påanke avgjørelsen til sentrale myndigheter og eventuelt å få flytting utsatt til saken er behandlet?"


Les hele debatten