Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 17.01.1992
Besvart: 22.01.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Meland-utvalgets innstilling om foreldre-innflytelse i skolen ble avlevert for snart ett år siden. Innstillingen reiser flere viktige problemer som angår demokratiske, sosialpedagogiske og faglige utfordringer for skolen.

Hvordan vil departementet følge opp denne innstillingen?"


Les hele debatten