Spørretimespørsmål fra Trond Jensrud (A) til kulturministeren

Datert: 16.01.1992
Besvart: 22.01.1992 av kulturminister Åse Kleveland

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "Det synes å være en utvikling i retning av monopol og færre eiere innen nærradioene. I dag kan en investor eie inntil 49% av aksjene i et radioselskap.

Vil departementet vurdere tiltak for å hindre en monopolisering, ved for eksempel å innføre en eierbegrensning?"


Les hele debatten