Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til handelsministeren

Datert: 13.01.1992
Besvart: 22.01.1992 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Forrige helg forliste den Panama-registrerte bulkbåten Arisan utenfor Runde på Møre-kysten. Dette er det fjerde forliset på kort tid langs vår kyststripe. Det hevdes at dette og andre skip er å anse som seilende skrap- hauger, som ikke oppfyller kravene til sjødyktighet. Dette forliset truer nå fuglelivet på Runde.

Hvilke konkrete tiltak vil Regjeringen sette inn for å trygge skips- farten langs kysten?"


Les hele debatten