Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til handelsministeren

Datert: 16.01.1992
Besvart: 22.01.1992 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Vaktforhold og rapporteringsordninger vedrørende fart langs norske- kysten og i de nære havområder synes dårlig koordinert og spredt under altfor mange ansvarsområder.

Vil Regjeringen straks ta initiativ for å bedre koordineringen slik at ansvarsområdet blir samlet under en etat?"


Les hele debatten