Spørretimespørsmål fra Anne Aakervik (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 23.01.1992
Besvart: 29.01.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Anne Aakervik (A)

Spørsmål

Anne Aakervik (A): "Fra oppslag i dagspressen kan en få det inntrykk at en ved en eventuell EØS-avtale kan oppleve at arbeidsledige kan forlate Norge for lengre perioder, samtidig som de mottar dagpenger.

Hvordan vurderer statsråden disse påstandene?"


Les hele debatten