Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 23.01.1992
Besvart: 29.01.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "De statlige forvaltningsbedriftene sponser idretten med betydelige beløp, blant annet foran OL. I Ny Tid 17. januar 1992 avdekkes det en manglende overordnet strategi for bruk av midlene.

Vil Regjeringa sørge for at bruk av sponsormidler i tillegg til å profilere forvaltningsbedriftene også blir en stimulans for å velge norske varer, og således er med på å sikre arbeidsplasser i norsk industri?"


Les hele debatten