Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 24.01.1992
Besvart: 29.01.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Mener statsråden at Overvåkningspolitiet har handlet klandreverdig og/eller ut over sin instruks i forbindelse med den såkalte "Kosmo-saken"?"


Les hele debatten