Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til fiskeriministeren

Datert: 23.01.1992
Besvart: 29.01.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "De reguleringer som er gjennomført de siste år har ført til at Nordland, Troms og Finnmark har tapt rettigheter til andre deler av kysten. For eksempel hadde i 1989 Troms 29 prosent av ilandført totalkvantum, i 1990 var andelen 18,5 prosent.

Er det statsrådens intensjon at nord-norske fiskere i stadig større grad skal tape historiske rettigheter?"


Les hele debatten