Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til samferdselsministeren

Datert: 24.01.1992
Besvart: 29.01.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "I henhold til gjeldende regler skal transportutøvere av farlig gods på veg, ha kompetanse.

Når vil departementet gjøre opplæringsordninger og utstedelse av kompetansebevis allment tilgjengelig for de mange yrkessjåfører som er og vil bli berørt av kravene, og når vil forskriftene tre i kraft?"


Les hele debatten