Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 22.01.1992
Besvart: 29.01.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Mangel på kvalifisert helsepersonale skaper alvorlige problemer for det psykiatriske behandlingstilbudet i distriktene.

Hva vil sosialministeren gjøre med dette?"


Les hele debatten