Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til handelsministeren

Datert: 23.01.1992
Besvart: 29.01.1992 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Sosialdepartementet har sendt ut til høring "Utkast til odelstings- proposisjon om endringer i helse- og sosiallovgivningen som følge av rati- fikasjon av EØS-avtalens kapittel 7". Høringsfristen er 28. januar 1992.

Mener handelsministeren at innholdet i EØS-avtalen er så avklart at det er forsvarlig å sette i gang arbeidet med viktige lovendringer på ulike områder, uten at høringsinstansene får se EØS-avtaleteksten?"


Les hele debatten