Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til utenriksministeren

Datert: 30.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Krisen i de tidligere sovjetiske områder forsterkes av matmangel. Dette bidrar til økt uro og vanskeliggjør en stabilisering av forholdene. Norge har i dag om lag 75 000 tonn korn mer enn det som er nødvendig for norsk matvareberedskap.

Hva vil utenriksministeren gjøre for at Norge kan bidra til at våre naboer får matvarehjelp?"


Les hele debatten