Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til olje- og energiministeren

Datert: 31.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Ifølge media ligger det an til priskrig mellom de lokale kraftlagene og det fylkeseide Finnmark Energiverk A/S. Denne situasjonen er en følge av den nye energiloven. Dette kan svekke de lokale kraftlagene og Finnmark Energiverk.

Vil statsråden gripe inn for å sikre samspillet mellom lokale kraftlag, Finnmark Energiverk og Statkraft slik at ny energilov ikke rammer forbrukerne i fylket utilsiktet?"


Les hele debatten