Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til kommunalministeren

Datert: 30.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av kommunalminister Kjell Borgen

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Kommunaldepartementet har pålagt Husbanken å stramme inn utlåna, noko som særleg vil ramme bustadbygginga i distrikta og ungdomens moglegheit til å skaffe seg ein stad å bu. Administrerande direktør Leveraas har ifylgje Norpress uttala at "dette vil kunne resultere i at Husbanken ikke lenger vil fungere etter sin opprinnelige hensikt".

Inneber dette at Regjeringa er i ferd med å legge om bustadpolitikken?"


Les hele debatten