Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kommunalministeren

Datert: 30.01.1992
Fremsatt av: Brit Vingelsgaard Ryen (Sp)
Besvart: 05.02.1992 av kommunalminister Kjell Borgen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Stortinget gjorde den 8. juni 1989 følgende vedtak: "Stortinget ber Regjeringa legge fram ei stortingsmelding om utflytting av statlege institusjonar frå Oslo."

Når blir denne meldingen lagt fram?" (Tatt opp av Brit Vingelsgaard Ryen)


Les hele debatten