Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 30.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Har staten tatt opp drøfting med arbeidstagerorganisasjonene slik at spørsmålet om lik arbeidstid kan tas opp i tariffoppgjøret?"


Les hele debatten