Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 30.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): ""Kosmo-saka" har avslørt alvorlig svikt i rutiner for behandling av fortrolige opplysninger ved Oslo politikammer og en skremmende lettvint overføring av ubekreftede opplysninger til Overvåkingspolitiet.

Hva vil justisministeren gjøre for å hindre slike episoder, og sikre at Oslo politikammer blir pålagt rutiner for behandling av fortrolige opp- lysninger som ivaretar personvernhensyn på en forsvarlig måte?"


Les hele debatten