Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 30.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Av mangel på fengselsplasser i Østfold har politifolk fra samtlige kamre og lensmannskontorer i fylket i over tyve år måttet reise over hele Østlandet med fanger. Blant annet har Tollvesenets og politiets aktivitets- økning langs riksgrensen og etterforskningen av grove narkotikaforbrytelser og spritsmuglersaker, skapt store kapasitetsproblemer.

Hva kan statsråden bidra med for å bedre forholdene?"


Les hele debatten