Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til justisministeren

Datert: 31.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Orkanherjingane på Nordvestlandet og forliset utanfor Runde aktualiserar vern ved ulykker og "føre-var"-tiltak. Hustadvika og Stad er av dei mest utsette sjøstykke i landet. Møre og Romsdal åleine har ca 6 000 fiskarar. Kystleia er sterkt trafikkert.

Vil statsråden verke til at redningshelikopterbase på Vigra vert vurdert på nytt?"


Les hele debatten