Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til fiskeriministeren

Datert: 28.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "12. november 1991 inngjekk staten og bankar ei avtale om avvikling av frossenlageret av laks. Stortinget løyvde 400 mill. kroner til dette formålet. For oppdrettarane hastar det no å få tilgang til sine midlar.

Kan statsråden stadfeste at salet av frossenlageret av laks no vil skje, slik at oppdrettarane kan få utbetalt pengane sine?"


Les hele debatten