Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til fiskeriministeren

Datert: 30.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Kjøp av russisk torsk har gitt økt norsk sysselsetting og verdi- skapning. Samtidig er det påstander om irregulær omsetning. Dette har innvirkning på den totale ressursforvaltning av torsk, eksportpriser og norske fiskeres tro på reguleringene.

Mener statsråden at kontrollen med omsetningen er god nok, eller trenger Kontrollverket mer ressurser som følge av den økte aktiviteten "russetorsken" medfører?"


Les hele debatten