Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til fiskeriministeren

Datert: 30.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "I og med at Sovjet er oppløst har Russland overtatt de fiskeri- politiske forpliktelser i forhold til Norge.

Mener statsråden at fartøyer fra andre tidligere sovjetiske stater skal fiske på de russiske kvotene, blir dette fisket i så fall tilfreds- stillende rapportert og inngår i de samlede russiske kvoterapporteringene, eller må vi inngå spesielle avtaler med hvert enkelt land slik vi blant annet har med Polen?"


Les hele debatten