Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 31.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Til stadighet blir en kjent med forurensning og forsøpling som følge av likegyldighet fra vår egen og internasjonal skipsfart.

Vil det bli iverksatt skjerpede krav til søppeltømming og oppsamling av oljerester og spillolje i egne systemer?"


Les hele debatten