Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til miljøvernministeren

Datert: 31.01.1992
Fremsatt av: Marianne Borgen (SV)
Besvart: 05.02.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "I 1989 vedtok Stortinget endringen i plan- og bygningsloven som blant annet hadde til formål å styrke barn og unges rettigheter i den kommunale planprosessen. I tillegg ble det laget rikspolitiske retningslinjer som ytterligere skulle forplikte kommunene til å ta mer hensyn til barn i sin planlegging.

På hvilke måter er dette fulgt opp, og hvilke erfaringer har man gjort så langt på dette området?" Tatt opp av Marianne Borgen


Les hele debatten