Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 31.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Ei 76 år gamal kvinne orkar etter tretti års pleie av broren ikkje å ta han heim etter sjukehusopphald. Ho rømar huset, men kommunen får politiet til å bryte opp døra og etterlet mannen åleine. Slike hendingar vitnar om manglande rettar for eldre og uføre.

Kva vil sosialministeren gjere for å sikre pleietrengjande og pårørande rett til menneskjeverdig handsaming?"


Les hele debatten