Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til handelsministeren

Datert: 27.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Rapporter fra skipskontrollen er unntatt offentlighet. Dette begrunnes i sjødyktighetslovens § 4. Det gjøres imidlertid unntak for rederne, som anses å være part i saken. Mannskap har ikke samme rett.

Vil statsråden ta initiativ for større åpenhet for å bedre sikkerheten på skip?"


Les hele debatten