Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Datert: 06.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Private vaskerier, rengjøringsbedrifter, entreprenører og andre som konkurrerer med statlige eller kommunale bedrifter om leveranser til det offentlige, taper fordi konkurrentene ofte slipper moms.

Hva vil statsråden gjøre for å forhindre denne uheldige form for konkurransevridning?"


Les hele debatten