Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (A) til landbruksministeren

Datert: 06.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (A): "Fylkeslandbruksstyret i Nord-Trøndelag har gitt forlenga fritak for boplikt på gården Veie i Sparbu, som har 394 dekar dyrkajord, 1 000 dekar produktiv skog og gode bygninger.

Meiner landbruksministeren at dette kan være rett praktisering av regelverket?"


Les hele debatten