Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 07.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Stortingsmeldinga om landbrukspolitikken er utsett av di GATT-tingingane ikkje er ferdige. Dette skaper uro i næringa og i det politiske miljøet av di ein fryktar sniktilpassing av landbrukspolitikken.

Kan landbruksministeren stadfeste at norsk landbrukspolitikk ligg fast inntil landbruksmeldinga er ferdigbehandla av Stortinget?"


Les hele debatten