Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til helseministeren

Datert: 09.04.1997
Besvart: 16.04.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Ei rekkje land kan ved forsking og undersøkingar påvise helseskader på kvinner og born ved implantasjon av silikonproteser. Årleg får ca. 2 000 kvinner i Noreg operert inn silikon i kroppen.

Kva meiner statsråden om denne utviklinga, og er det ikkje på tide at Noreg forbyr desse operasjonane?


Les hele debatten