Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 05.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Asylsøkere kan gjentatte ganger begå kriminelle handlinger uten at det får umiddelbare konsekvenser for deres asylsøknad og opphold i Norge.

Vil statsråden medvirke til endringer i eksisterende lov- og regelverk samt praksis i behandlingen av slike søknader, for å unngå at kriminelle asylsøkere medvirker til økt rasisme og fremmedfrykt?"


Les hele debatten