Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 06.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Informasjonslederen i Justisdepartementet hevder at departementet har gode rutiner i ansettelsessaker. En tidligere sjef i Oslo kommune ble nylig ansatt som embetsmann og underdirektør i Justisdepartementet. Vedkommende hadde innrømmet "grovt pliktbrudd" i offentlig tjeneste.

Mener statsråden dette samsvarer med gode ansettelsesrutiner i Justis- departementet?"


Les hele debatten