Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

Datert: 07.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "På spørsmål om hvilke tiltak statsråden ville iverksette for å stoppe bordellvirksomheten i Oslo, svarte statsråden 15. mai 1991 i Stortinget blant annet følgende: "Med det initiativ som allerede er tatt fra Oslo politikammer, føler jeg meg overbevist om at denne kriminalitetsutviklingen vil bli møtt med hensiktsmessige midler fra politiets side."

Mener statsråden at dette har skjedd?"


Les hele debatten