Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til fiskeriministeren

Datert: 03.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Hvalfangere fra ekspedisjonene i Sørishavet er gjennom Hvalfangst- bedriftenes sikringsfond sikret støttet på gjennomsnittlig ca. 1 600 kroner/måned. Ca. 150 hvalfangere med svært lav pensjon mottar denne støtten.

Kan statsråden sikre at disse hvalfangere vil få opprettholdt støtten?"


Les hele debatten