Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 06.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Direktøren for Havforskningsinstituttet opplyste på et møte i Sortland 2. februar 1992 at med en underrapportering av fangst av torsk fra 1981 på 10% og økende hvert år med 10%, så vil det medføre at deres anslag for størrelsen på bestanden må ganges opp med faktoren 1,8. Bestanden vil etter det være 80% større enn beregnet.

Vil statsråden redegjøre for dette forhold og gi en vurdering av sannsynligheten for at det har skjedd en underrapportering?"


Les hele debatten