Spørretimespørsmål fra Johan J. Jakobsen (Sp) til statsministeren

Datert: 04.04.1997
Spørsmålet er trukket tilbake

Johan J. Jakobsen (Sp)

Spørsmål

Johan J. Jakobsen (Sp): Ordførere i en rekke kystkommuner, samlet i Oslo 3. april 1997, krevde i en resolusjon at Regjeringen med statsministeren i spissen, spiller en mer aktiv rolle i kampen mot EUs økonomiske straffetiltak mot Norge.

Hvilke handelspolitiske virkemidler vil statsminsteren ta i bruk for å motvirke EUs planer om å ramme norsk laksenæring med straffetiltak?


Les hele debatten