Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Datert: 30.01.1992
Fremsatt av: Johan M. Nyland (A)
Besvart: 12.02.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "For mange mennesker er det nødvendig å anvende Televerkets nummeropp- lysningstjeneste. På grunn av korte tellerskrittintervaller og høy pris pr. tellerskritt, faller det kostbart for brukerne å benytte denne tjenesten.

Hvilke tiltak kan samferdselsministeren tenke seg for å redusere kostnadene for brukerne?" (Tatt opp av Johan M. Nyland)


Les hele debatten