Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til samferdselsministeren

Datert: 06.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Mykje tyder på at både Salhusbrua og Kvisti bru blir langt dyrare enn føresett av Stortinget.

Korleis meiner statsråden at kostnadene ved overskridingane skal dekkast inn?"


Les hele debatten