Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 07.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Ifølge avisoppslag har Postverkets frimerketjeneste avslått å utgi et jubileumsfrimerke i forbindelse med Det Norske Misjonsselskaps 150-års jubileum blant annet under henvisning til at de er forsiktige med å utgi frimerker for spesielle interessegrupper.

Vil statsråden ta initiativ til å få omgjort dette vedtaket?"


Les hele debatten