Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til samferdselsministeren

Datert: 07.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "I forbindelse med Norsk veg- og vegtrafikkplan 1990-93, ble det utarbeidet en miljøutredning.

Hva blir gjort for å følge opp en innskjerping av miljøkravene i forbindelse med de planlagte, men ikke igangsatte større vegprosjekter?"


Les hele debatten