Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til sosialministeren

Datert: 28.01.1992
Besvart: 12.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Helsedirektøren karakteriserer situasjonen ved Regionsykehuset i Trondheim som "etisk uforsvarlig".

Vil sosialministeren gripe inn med akutthjelp til Regionsykehuset i Trondheim og se på eierstrukturen med sikte på langsiktige løsninger?"


Les hele debatten